ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020:

30 Δεκ.-Ιανουαρίου 2020 – Θεός.
6-12 Ιανουαρίου 2020 – Θεία Μετάληψη.
13-19 Ιανουαρίου 2020 – Ζωή.
20-26 Ιανουαρίου 2020 – Αλήθεια.
27 Ιαν.-2 Φεβρουαρίου 2020 – Αγάπη.