ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020:

30 Μαρτίου-5 Απριλίου 2020 – Μη Πραγματικότητα.
6-12 Απριλίου 2020 – Είναι η αμαρτία, η αρρώστια και ο θάνατος πραγματικά:
13-19 Απριλίου 2020 – Το δόγμα της εξιλεώσεως.
20-26 Απριλίου 2020 – Δοκιμασία μετά Θάνατον.
27-Απριλίου – 3 Μαΐου 2020 – Αιώνια τιμωρία.