ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020:

31 Αυγούστου – 6 Σεπτεμβρίου 2020 – Άνθρωπος
7-13 Σεπτεμβρίου  2020 – Ουσία.
14-20 Σεπτεμβρίου  2020 – ‘Υλη.
21-27 Σεπτεμβρίου 2020 – Πραγματικότητα.