ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019:

4-10 Νοεμβρίου 2019 – Ο Αδάμ και εκπεσών άνθρωπος.
11-17 Νοεμβρίου 2019 – Θνητοί και Αθάνατοι
18-24 Νοεμβρίου 2019 – Ψυχή και σώμα.