ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΑΪΟΥ 2019:

29 Απριλίου-5 Μαΐου 2019 – Αιώνια τιμωρία.
6-12 Μαΐου 2019 – Ο Αδάμ και ο εκ πεσών άνθρωπος.
13-19 Μαΐου 2019 – Θνητοί και αθάνατοι.
20-26 Μαΐου 2019 – ψύχη και σώμα.