ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΙΟΥΛΙΟΥ 2019:

1-7 Ιουλίου 2019 – Θεός.
8-14 Ιουλίου 2019 – Θεία Μετάληψη.
15-21 Ιουλίου 2019 – Ζωή.
22-28 Ιουλίου 2019 – Αλήθεια.