ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021:

2-8 Αυγούστου  – Πνεύμα
9 – 15 Αυγούστου – Ψυχή
16 – 22  Αυγούστου – Νους
23 – 29 Αυγούστου – Χριστός Ιησούς