ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019:

29 Ιουλίου-4 Αυγούστου 2019 – Αγάπη.
5-11 Αυγούστου 2019 – Πνεύμα.
12-18 Αυγούστου 2019 – Ψυχή.
19-25 Αυγούστου 2019 – Νους.
26 Αυγούστου-1 Σεπτεμβρίου 2019 – Χριστός Ιησούς