ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022:

27 Δεκεμβρίου -2 Ιανουαρίου  – Θεός.
3 – 9 Ιανουαρίου – Θεία Μετάληψη.
10 – 16  Ιανουαρίου – Ζωή.
17 – 23 Ιανουαρίου – Αλήθεια.
24 – 30 Ιανουαρίου – Αγάπη.