Η Χριστιανική Επιστήμη (Christian Science) που ανακάλυψε η Mary Baker Eddy, είναι ένα πρακτικό σύστημα πνευματικής θεραπείας πού βασίζεται στην προσευχή και που όλοι μπορούν να το καταλάβουν και να το εφαρμόσουν . Μιά πλήρης έκθεση της Χριστιανικής Επιστήμης περιγράφεται στο βιβλίο Επιστήμη και Υγεία με κλειδί των Γραφών που αποτελεί και εγχειρίδιο της Χριστιανικής Επιστήμης.